سفارش تبلیغ
صبا
دانش، میراثی ارجمند و نعمتی عام وگسترده است . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :9
بازدید دیروز :8
کل بازدید :58383
تعداد کل یاداشته ها : 106
97/11/3
9:36 ع

وقطی روحانی سرمستاز برجام بود

وهر روز به یک دیپلمات

دهن دکشاد ش مدال می داد

ومردم را حواله باغ سیب می داد

من می گفتم چقدر من احمقم

که در باز باغ سیب را نه می بینم

ولی با گوش کردن حرف های 

عصبی آقای پرزنت امشب مطمئن 

شدم که چه قدر بچاره دیوانه ⋅...

یکی اون گنترل کند تا انگشت هایش

را نه شکسته!

متاسفم برای خودم که باید هنوز دروغ های

توووزرایت را به شنوم

آقای پزنت تو باختی!!!

باگف زدن وزیر امور خارجه خارج نشینت

برو ویه شب دیگر خوش باش.

آقای پریزنت تو خیلی دیر عصبی شدی

ازوقط رفتنت هم گذشته

بیچاره کردی .....


  
پیامهای عمومی ارسال شده
+ اپوزیسیون =یعنی چه