سفارش تبلیغ
صبا
[ و روایت شده است که حضرتش روزى میان یاران خود نشسته بود . زنى زیبا بر آنان بگذشت و حاضران دیده بدو دوختند . پس فرمود : ] همانا دیدگان این نرینگان به شهوت نگران است و این نگریستن موجب هیجان . پس هر یک از شما به زنى نگرد که او را خوش آید با زن خویشش نزدیکى باید ، که او نیز زنى چون زن وى نماید . [ مردى از خوارج گفت خدا این کافر را بکشد چه نیک فقه داند . مردم براى کشتن او برخاستند ، امام فرمود : ] آرام باشید ، دشنام را دشنامى باید و یا بخشودن گناه شاید . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :6
بازدید دیروز :8
کل بازدید :58380
تعداد کل یاداشته ها : 106
97/11/3
9:3 ع

فرهنگ نامه امثال وواژه گان گازاری:کتابی است که به همت حجه اسلام شیخ حسن ربانی جمع آوری وبه رشته تحریر در آمده.این کتاب درسال 1389درقطع وزیری ودر640صفحه در1000نسخه درچابخانه شمس مشهد به چاپ رسیده.کتاب حاصل زحمات چندین ساله این نویسنده تواناست کتاب در2بخش و10فصل تنظیم شده است. نویسنده خواسته بانوشتن این کتاب روستای گازاررا باآنچه درخود دارد.اعم ازقدمت وحوادث زمانه از بزرگان ومشاعر وعالمان صاحبان خردوحرف.ازجغرافیاوتاریخ وتوابع وازگویشهای محلی ازمثل ها وآداب ورسوم ویادآوری تعدادی ازشهدای گازار به نسل آینده معرفی نماید مولف دردرآمد کتاب آورده{لشکرگاه مناوندهماوردگاه سپاهیان خلیفه عباسی وسپاه سلطان قریش بود}ودربخش مثل ها آورده{بوسه به مصلحت ورکین خر هم کناه ندارد}ودرقسمت معرفی غذاهای محلی روستای گازار از اشکنه پیازواشکنه گوجه غروت سیر باپترپتیری دهن هر خواننده بومی آن محل راآب می اندازد .ولی متاسفانه این اثر با ارزش مورد بی مهری وبلکه اعتراض تعدادی ازافراد قرار گرفته واز چاپ مجددآن جلوگیری شده است.امید وارم  این افراد خودخواه دست از خود گامکی بردارن واین کتاب به سرنوشت کتاب عبدلله شاعر مبتلا نشود.خواندن این کتاب را به هرگازاری زاده توصیه می کنم تا شاید گویش محلی درهر خانه مجلل شهری رواج داشته باشد


  
  

چشم شیشه ای

مزار پی سیاکوه گازار در فاصله 6کیلومتری شمال شرقی  روستا.دردامنه بلندترین کوه منطقه قرار دارد. چشمه آبی که درسالهای پرباران وکم باران مطیع طبیعت کوهستانی خود هست .وسایه درخت بیدکهن آنجا مکانیست  بس دل انگیز پس از طی طریق مصافت راه سخت ودشوار وگرم.چشم انداززیبای آنجابرمنطقه کشتزارهای دیم ویادآور سختی کاربرروی زمین ها همراه با نوشیدن چای آتشی وخوردن قلور با فتیر مزاری هرازراه رسیده ای را به آرزوی دوباره آمدن تشویق می کند


91/6/17::: 1:11 ص
نظر()
  
  

چشم شیشه ایچشم شیشه ایکم بودزمین یا پیرشدن جوانهای گورکن ویازیادی مردگان باعث شدتاروستای گازار هم مجهزبه قبرهای آماده شود.تعداد200عددقبراز محل فروش املاک یکی ازبانوان ازدنیارفته بافکرزیباودوراندیشی یکی از اهالی ساخته وبرای استفاده عموم به رایگان وقف الله تعا لا گذاشته شد.چه زیبا خواهد بود تا مردم مسائل جانبی قبور قبرستان رارعایت کنند وبه وصایای معصومین :ازجمله نهی کردن ازبلند کردن قبر بیشترازیک وجب.ویاآباد وتجدیدونوسازی قبرهای قدیمی که هرکس به این مسائل دامن بزند به منزله ی خارج شدن از دین گفته شده رعایت کنند .جهت آمرزش کلیه اموات ومدفونین قبرستان گازار وگازاریهای مدفون شده دردیگر بلاد مسلمین {صلوات}


  
  
پیامهای عمومی ارسال شده
+ اپوزیسیون =یعنی چه