سفارش تبلیغ
صبا
دانش به آموزش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :8
بازدید دیروز :8
کل بازدید :58382
تعداد کل یاداشته ها : 106
97/11/3
9:16 ع

 

چشم شیشه ایچشم شیشه ای

اربعین با جابر
جابرچه سنتی را پایه گذاری کردی ودانشجوی ارشد دانشگاهی شدی که اینک شمار طواف کنندهای کعبه ای که تو اولین زائرش بودی از شمار حاجیان بیت الله هم بیشتر است.پس اینک ای جابر قدری در کنار شط فراط قبل از غسل کردن تحمل کن  سیل راهیان خسته و خاک آلوده در راه اند.قافله پاهای پر آبله رادستی بکش شاید مرحمی شود.با چشمان کم سویت  پشت سرت را نگاه کن  کاروانیان تا آن سوی دورتر باز هم می آیند. جابر برسر قبر حسین چه گفتی وخود جواب آن رادادی کاش می بودی واز طرف این همه عشاق باز سخنی می گفتی.وبا چشمان نابینایت قبر ها وراهای بی نشان را  نشان می دادی؟کاش می بودی وآنچه به عطیه نگفتی برای این زائرین می گفتی؟جابر ما متحر یم از این کعبه ای که صفا داردو مروه ندارد .مبحوت مهمان نوازی این مردمان این سرزمین میشوی {بفرمائید در خانه ما اسراحت کنید.غذا بخورید وحمام کنید. بفرمائید از تلفن من به هر کجا می خواهید تماس بگیرید..التماست می کنند تا پاهایت را بشویند.کفش و لباست را مرتب می کنند}. با خود می گویید بهترین عبادت همین است و میهمان خانه شان می شوی.کاش می بودی جابر وبه ما هم آنچه اینها به آن رسیدن وعمل می کنند به ما ایرانی ها هم می گفتی از نجف تا کربلا از خود می پرسی این ها را کی آموزش داده است . از که فر مان می گیرند این آدم ها که خود محتاج اند چرا اینقدر انفاق می کنند. سرت را پایین می اندازی وبه سمت کربلابه  راهت ادامه می دهی .شمارش عمود های کنار جاده هر چند بالا تر می رود  تپش قلبت بیشتر می شود.{اقراء   ارفع} شاید .معنی اش همین باشد


94/9/11::: 9:9 ص
نظر()
  
  
پیامهای عمومی ارسال شده
+ اپوزیسیون =یعنی چه